Požární navrh bet. a zděných konstrukcí

Kód předmětu: 133YPNB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.
Obsah 
Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.
Literatura 
[1]  Procházka J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.
[2]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.
Návaznosti 
--