Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí

Kód předmětu: 133YPRK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Obsah 
1. Poruchy betonových konstrukcí vlivem materiálu
2. Poruchy betonových konstrukcí vlivem výrobní technologie
3. Metody vyšetřování stávajícího stavu betonových konstrukcí
4. Volba metody opravy betonových konstrukcí
5. Volba metody zesilování betonových konstrukcí
6. Výběr materiálů pro opravu betonových konstrukcí
7. Zjednodušené metody určení únosnosti betonových konstrukcí
8. Vliv úpravy tuhosti na únosnost betonové konstrukce
9. Vliv úpravy statického systému na únosnost betonové konstrukce
10. Případy změn funkce betonových konstrukcí
11. Případy navyšování pater betonových konstrukcí
12. Případy poddolování betonových konstrukcí
13. Případy oprav betonových základových konstrukcí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  J. Bilčík, J. Dohnálek. Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, Bratislava, 151 stran, 2003. ISBN 80-88905-24-9.
[2]  T. Vaněk. Rekonstrukce staveb. SNTL, Praha, 260 stran, 1985. ISBN 04-721-85.
[3]  J. Witzany. Obnova a rekonstrukce staveb. ČVUT v Praze, Praha, 330 stran, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.
Doporučená literatura:
[4]  M. Fardis. Seismic assessment and retrofit of reinforced concrete buildings (fib bulletin 24), fib, Stuttgart, 306 stran, 2003, ISBN 2-88394-064-9.
Návaznosti 
--