Vysokohodnotné betony

Kód předmětu: 133YVHB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Různé druhy vysokohodnotných betonů - jejich chování a vlastnosti. Způsoby návrhu. Příklady aplikací vysokohodnotných betonů v praxi.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--