Diplomový seminář

Kód předmětu: 134DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4


Anotace(semestr )
Semestrální projekt magisterského studia.
Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--