Diplomová práce

Kód předmětu: 134DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.
Obsah 
Samostatná práce dle zadání. Diplomové práce zadávají katedra, t.j. katedra pozemních staveb, katedra technických zařízení budov, katedra betonových a zděných konstrukcí a katedra ocelových a dřevěných konstrukcí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Individuální podle pokynů vedoucího práce.
Návaznosti 
--