Hliníkové a nerezové konstrukce

Kód předmětu: 134YHNK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Předmět YHNK má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů. V první části je úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí. Druhá část zahrnuje vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Část první: 1. Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999. 2. Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992. 3. Valtinat G.: Aluminium im Konstruktivem Ingenierbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2003.
[2]  Část druhá: 1. ČSN EN 1993-1-4 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-4 Obecná pravidla ? Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2007. 2. Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006. 3. Webové stránky Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.
Návaznosti 
--