Nosné dřevěné konstrukce střech

Kód předmětu: 134YNDK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Rozdělení konstrukcí střech dle tvaru a sklonu. Možnosti provedení zastřešení různých půdorysných tvarů. Prostorové konstrukce zastřešení. Zastřešení pomocí klasických soustav krovů. Tvorba numerických modelů pro stanovení vnitřních sil a deformací pro jednotlivé soustavy. Rozbor statického působení jednotlivých prvků a jejich navrhování. Rekonstrukce nosných konstrukcí zastřešení. Navrhování typických konstrukčních detailů pomocí moderních metod spojování ale i pomocí tesařských spojů.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT, Praha 1996
[2]  Vinař J., Kufner V., Horová I.: Historické krovy, ELconsult, Praha 1995
[3]  Kohout J., Tobek, A., Miller P.: Tesařství - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing 1996
[4]  Vinař, J., Kufner, V.: Historické krovy I, Grada 2004
[5]  Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[6]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[7]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP2, IC ČKAIT 2004
[8]  Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007
Návaznosti 
--