Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Kód předmětu: 134YROK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Používané materiály na nosné konstrukce z hlediska historického vývoje. Vývoj v oblasti předpisů a normalizace včetně přehledu zatěžovacích norem a předpisů. Příčiny vad, poruch. Průzkum objektů, statické předpoklady rekonstrukce. Způsoby zesilování změnou statického schématu konstrukce. Zesilování prvků ocelových a dřevěných konstrukcí. Prvky tažené, tlačené, ohýbané, kombinace účinků. Zesilování přípojů ocelových konstrukcí (svařované, šroubované, nýtované) a dřevěných konstrukcí (hřebíkové, svorníkové, hmoždíkové atd?). Možnosti využití výpočetní techniky, tvorba výpočetních modelů. Náhrady poškozených prvků nebo jejich částí a ochrana proti korozi (ocel. konstrukce) a ochrana proti dřevokazným škůdcům (dřevěné konstrukce). Použití ocelových průřezů při zesilování svislých nosných konstrukcí.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Spal, L. - Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL 1968
[2]  Augustyn, J., Sledziewski, E.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL 1988
[3]  Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[4]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[5]  Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007
Návaznosti 
--