Diplomová práce

Kód předmětu: 135DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Dle zadání vedoucího DP
Návaznosti 
--