Geotechnický monitoring

Kód předmětu: 135YGEM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování.
Obsah 
Seznámení s požadavky na geotechnický monitoring, přístupy k návrhu a provádění, zpracování výstupů sledování, potřebné přístrojové vybavení, vystrojování prostředí a konstrukcí staveb, užití metod monitoringu pro polní zkoušky
Literatura 
[1]  Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3, 3-433-01450-7,3-433-01451-5, 2003
[2]  Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0, 2001
Návaznosti 
--