Geotechnika a životní prostředí

Kód předmětu: 135YGZP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Vaníček, I., Schröfel, J.: Životní prostředí, Skriptum, Ediční středisko ČVUT
Návaznosti 
--