Silniční stavby 4D

Kód předmětu: 136S04D
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1


Obsah 
Asfaltové emulze a technologie využívající emulze. Technologie recyklace asfaltových vozovek. Obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Nízkoteplotní asfaltové směsi. Podkladní vrstvy stmelené cementem, mezerovitý cementový beton. Technologie cementobetonových vozovek a vlastnosti CB krytů. Pomalu degradující vozovky, vozovky s dlouhou životností ? řešení v oblasti asfaltových směsí (VMT, SMA L apod.). Elastické mostní závěry. Vozovky na mostech. Dlážděné vozovky. Zpomalovací prahy. Poruchy a diagnostika tuhých a netuhých vozovek. Opravy trhlin. Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí a systém jakosti pozemních komunikací v ČR (ČSN EN, TKP, TP). Technologické zásady při dopravě, pokládce hutnění asfaltových směsí hutněných i litých. Návrhy zhutňovacích sestav. Reologie asfaltových pojiv a směsí.
Literatura 
[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993
[2]  Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[3]  Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006
[4]  Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky ? Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004
[5]  Gschwendt I.: Vozovky ? Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999
[6]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[7]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[8]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016
Návaznosti 
--