Projekt - křižovatky na poz. komunikacích

Kód předmětu: 136YPPK
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2


Anotace(semestr )
Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky. Nehodovost na úrovňových křižovatkách. Zásady bezpečného návrhu, psychologická přednost, bezpečnostní audit.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
Návaznosti 
Tento předmět může při kontrole studijního plánu nahradit předmět 136YPKR