Diplomový seminář

Kód předmětu: 137DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4


Anotace(semestr )
Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--