Diplomová práce

Kód předmětu: 137DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  dle zadání
Návaznosti 
--