Diagnostika staveb kolejové dopravy

Kód předmětu: 137YDKP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.
Obsah 
Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.
Literatura 
[1]  - Vyhláška č. 177/1995 Sb.
[2]  - Normy ČSN,
[3]  - Předpisy SŽDC
Návaznosti 
--