Laboratoř geotechniky

Kód předmětu: 220YLPG
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2


Anotace(semestr )
Náplní předmětu jsou praktické geotechnické zkoušky v laboratoři a "in situ" zkoušky prováděné v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz). Jde zejména o stanovení parametrů zemin a hornin pro geotechnické výpočty - základní fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a deformační parametry, termofyzikální vlastnosti.
Obsah 
V první části studenti provádí zkoušky nutné pro zatřídění zemin dle platných norem. Následuje měření charakteristik klíčových pro návrh geotechnických konstrukcí dle kritérií únosnosti i přetvoření. V závěrečné části se provádí další v praxi využívané zkoušky zemin a hornin.
Literatura 
[1]  http://ceg.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--