Materiálové inženýrství

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Specializace Materiálové inženýrství je zaměřena na získání detailních informací o stavebních materiálech, technologiích jejich výroby, experimentální analýze, zkušebnictví a kontrole jakosti.

Specializace Materiálové inženýrství je zaměřena na získání detailních informací o stavebních materiálech, technologiích jejich výroby, experimentální analýze, zkušebnictví a kontrole jakosti.

Charakteristika

Cílem studia specializace Materiálové inženýrství je prohloubení znalostí o struktuře stavebních materiálů, vztahu jejich struktury a vlastností, experimentálních a výpočetních postupech, které umožňují cílenou výrobu stavebních materiálů specifických požadovaných vlastností. Učební plán specializace obsahuje základní předměty navrhování stavebních konstrukcí, projektování pozemních staveb i stavebního řízení s cílem pochopení požadavků na stavební materiály a širších souvislostí stavební praxe. Studenti získají komplexní znalosti v oblasti návrhu, výroby a testování stavebních materiálů a získají informace o fyzikálních a chemických parametrech materiálů se zohledněním vlivu změn vnějšího prostředí a okolních podmínek na jejich trvanlivost a životnost. Specifickým cílem specializace Materiálové inženýrství je výchova absolventů, kteří budou schopni reagovat nejen na nejnovější trendy v materiálové základně, ale budou se také orientovat v oblasti historických materiálů, jejich sanace a stavebně technických průzkumů historicky významných a památkově chráněných staveb.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Studijní plán obsahuje odborné předměty z oblastí:

Součástí studia jsou též předměty:

Znalosti získané během studia

Vyzdvižení dalších zajímavostí studia:

Staňte se součástí výzkumného týmu již při studiu

Máte volné místo v rozvrhu a chtěli byste svůj volný čas zajímavě využít? Ozvěte se nám! Nabízíme možnost přivýdělku jako pomocná vědecká síla v laboratoři. Kromě finančního ohodnocení tato možnost přináší především praktické znalosti a zkušenosti, které budou vaší devizou při hledání uplatnění v praxi.

Materiálový inženýr a umění

V našem oboru se můžete setkat i s netradičními a velmi zajímavými projekty. V našich laboratořích například probíhalo testování speciální geopolymerní směsi, která byla použita při realizaci pomníku Marie Terezie, kterou najdete na pražských Hradčanech. Hlavní důraz byl kladen na mechanické vlastnosti, mrazuvzdornost a smrštění tohoto materiálu.

Uplatnění

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.