Magisterský studijní obor
Stavební management

Absolvent oboru Stavební management je technicky a ekonomicky vzdělaný odborník s širokou možností uplatnění na trhu práce. Ke kvalitnímu základu odborných technických znalostí z bakalářského studia získá v tomto oboru znalosti z oblasti managementu a ekonomiky.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například jsou:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31.3.2021

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Seznámíme vás s těmi nejlepšími v oboru

Výuka je zajišťována odborníky z oboru, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením projektů v praxi a touto činností se paralelně s výukou zabývají.  Kromě toho k přednáškám pravidelně zveme tuzemské i zahraniční experty z oblasti developmentu, projektového řízení, vrcholového managementu firem, financování, investování. Součástí výuky jsou exkurze na zajímavé projekty a stavby nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Výuka je realizována s využitím profesního software, na nějž můžete navíc získat certifikáty.

Přidaná hodnota k získaným technickým znalostem

Na komplexní technickou odbornost ukončeného bakalářského vzdělání je navázáno studiem manažerských a ekonomických dovedností. V rámci studia jsou studenti seznámeni:

Manažerská a ekonomická nadstavba nad technické znalosti výrazně zvyšuje variabilitu uplatnění absolventů v praxi o široké spektrum manažerských a technicko-ekonomických pozic a má rovněž významný vliv na budoucí finanční ohodnocení absolventů oboru.

Uplatnění

Absolvent oboru Stavební management je technicky a ekonomicky vzdělaný odborník s širokou možností uplatnění na trhu práce, protože k technické kvalifikaci získal jako přidanou hodnotu ekonomické znalosti a manažerské dovednosti. Ty uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Zadávání diplomových prací probíhá ve spolupráci s významnými stavebními a inženýrskými společnostmi a studenti tak zpracovávají reálná zadání z oblasti managementu, developmentu, kalkulací a oceňování. Na základě pracovních stáží realizovaných během studia mohou u těchto firem také získat perspektivní zaměstnání. Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu Stavební management a inženýring.

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.