Environmental Engineering

Magisterský studijní program
Inženýrství životního prostředí

Najít svoji profesní cestu je na tomto oboru jednoduché, protože s životním prostředím přicházejí do styku všechna odvětví lidské činnosti. Možnosti pro profesní cestu i pracovní uplatnění tu jsou proto velmi široké.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například jsou:

Současně student směřuje svůj profesní profil pomocí nabídky povinně volitelných předmětů jako například:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Výuka volitelně a pestře

Oblast životního prostředí nabízí mnoho možností uplatnění, proto i v navazujícím studiu umožňujeme profilaci absolventa volbou povinně volitelných předmětů. Tak může zájemce získat informace ke sféře, jíž by se chtěl dále zabývat. I v magisterském stupni studia podporujeme exkurze, praktickou výuku a práci v terénu i v laboratoři. Téma projektu a diplomové práce si student může volit na libovolné katedře podle svého zájmu.

Možnost volby budoucího profesního zaměření studenti dělají až na základě vlastní zkušenosti s mnoha směry stavebnictví.

S „Životkem“ se neztratíte

Studiu tematiky životního prostředí se lze věnovat na mnoha univerzitách u nás i v zahraničí. Část studia je možné absolvovat na zahraniční univerzitě a díky tomu získat nový pohled na problematiku. Je možné (tématem diplomové práce) se podílet na zajímavých výzkumných projektech vedených naší fakultou. Naši absolventi jsou v praxi oceňovaní pro svou univerzálnost, schopnost přemýšlet a zároveň pro svůj technický základ myšlení. Při práci ani při studiu v zahraničí se tak určitě neztratí.

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Diplomová práce navazuje na projekt zpracovávaný v 2. semestru, mnohdy může i navazovat na předchozí bakalářskou práci. Po absolutoriu je student připraven na praxi a další vstřebávání zkušeností, protože oblast životního prostředí je pestrá a každé zadání specifické. Může se ale věnovat i zajímavé vědecké a výzkumné spolupráci na projektech fakulty v rámci navazujícího doktorského studia.

Kontakt

Vedoucí Katedry hydromeliorací a
krajinného inženýrství

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.