Magisterský studijní program
Geodézie a kartografie

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie je zaměřen na výuku budoucích zeměměřických inženýrů. Vzhledem k technologickým trendům poslední doby je výuka orientována na pořizování prostorových dat moderními technologiemi, jejich analýzu a následnou vizualizaci. Studenti se během studia mohou zaměřit na inženýrskou geodézii (měření, vytyčování) nebo geomatiku (sběr a analýza pozemních i leteckých dat, aplikace GIS).

Délka studia

2 roky

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie, kartografie a geomatiky se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi v oblasti inženýrské geodézie i katastru nemovitostí, nebo v oblastech kartografie, fotogrammetrie a geografických informačních systémů (GIS).

Dvouleté magisterské studium programu Geodézie a kartografie je složeno ze skupiny povinných předmětů a dále z předmětů dvou specializací (Inženýrská geodézie a Geomatika). Základem společné výuky jsou předměty zaměřené na teoretickou geodézii, kartografii a fotogrammetrii. Nechybí také předměty rozvíjející oblast katastru nemovitostí. Neopomenutelnou součástí je výuka v terénu z teoretické geodézie, či projektově zakončená výuka kartografie a fotogrammetrie. Ve společném základu tak teoretické předměty doplňuje prakticky orientovaná výuka, která je pro zeměměřickou praxi nezbytná.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Geodézie a kartografie je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním příjímacího řízení.

Struktura studia

Studium v obou specializacích probíhá v poměrně malých kolektivech;
vyučující tak mohou nabídnout osobní přístup ve výuce i konzultacích

Součástí výuky jsou specifické předměty:

V rámci magisterského programu si student volí jednu ze specializací

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Uplatnění

Absolvent tohoto programu bude připraven:

Zakončení a další návaznost studia

Studium ve dvou specializacích je dvouleté. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Po úspěšném absolvování může student pokračovat v doktorském studijním programu Geodézie a kartografie.

Další informace z oboru

Kontakt

Zástupce proděkanky pro pedagogiku pro program Geodézie

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.