Inženýrská geodézie

Specializace magisterského programu Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie představuje veškeré geodetické práce spojené s výstavbou. Specializace je zaměřena na výuku moderních měřických metod (robotické totální stanice, GNSS, laserové skenování) a jejich aplikaci ve všech fázích výstavby (vytyčování, kontrola výstavby, zaměření stavu).

Délka studia

2 rokY

Inženýrská geodézie představuje veškeré geodetické práce spojené s výstavbou. Specializace je zaměřena na výuku moderních měřických metod (robotické totální stanice, GNSS, laserové skenování) a jejich aplikaci ve všech fázích výstavby (vytyčování, kontrola výstavby, zaměření stavu).

Charakteristika

Specializace Inženýrská geodézie rozvíjí zejména znalosti a dovednosti v oblasti využití geodézie ve výstavbě. Zařazeny jsou též předměty zahrnující moderní metody sběru dat a metody automatizace v geodézii. Důležitou součástí specializace je výuka v terénu z inženýrské geodézie. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky zajištující veškeré zeměměřické činnosti spojené s výstavbou, a to v celém procesu (od plánování a přípravy podkladů, vytýčení objektů, přes kontrolu při výstavbě po zaměření skutečného stavu).

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například jsou:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Výuky v terénu i zajímavé měřické lokality

Během studia absolvujete výuky v terénu z inženýrské i teoretické geodézie. Kromě získání praktických dovedností si užijete práci i zábavu s partou spolužáků mimo Prahu. V rámci výuky budete měřit i ve fakultním důlním díle Josef. 

Bez geodeta nejde stavět

Geodetické činnosti jsou potřeba v rámci všech fází výstavby:

Absolvent se tedy stane žádaným odborníkem. Řada stavebních i geodetických firem se obrací s možnostmi uplatnění i na studenty a hledá tak šikovné pomocníky či budoucí zaměstnance.

Uplatnění

Uplatnění absolventů je velmi široké. Zahrnuje oblast výstavby, dokumentaci skutečného stavu staveb, katastrální mapování a pozemkové úpravy, správu informačních systémů inženýrských děl a další.

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Geodézie a kartografie.

Další informace z oboru

Kontakt

Zástupce proděkanky pro pedagogiku
pro program Geodézie

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.