Magisterský studijní obor
Materiálové inženýrství

Obor Materiálové inženýrství podporuje teoretickou výuku především prací v moderně vybavených laboratořích, které umožňují studentům podílet se na vývoji a testování nových stavebních materiálů. Studenti tak získávají detailnější znalosti v oblasti technologie výroby, experimentální analýzy, zkušebnictví a kontroly jakosti. Studenti se mohou zaměřit na studium vlivu materiálů na životní prostředí nebo simulovat jejich chování v konstrukcích pomocí počítačových modelů.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Studium oboru je zaměřeno na získání:

Struktura studia

V rámci studia se lze věnovat např.:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Jak se na oboru studuje

Načerpejte ještě více znalostí jako člen našeho výzkumného týmu

Zajímáte se o materiály i nad rámec klasického studia? Chcete v průběhu diplomové práce pracovat na něčem, co bude mít přesah a nezůstane jen v rovině teoretické? Je běžnou praxí, že na probíhajících výzkumných projektech zaměstnáváme studenty magisterského studia (i nižších ročníků bakalářského studia). Tento způsob spolupráce vede studenty k větší samostatnosti, zodpovědnosti a získání cenných zkušeností pro praktický pracovní život.

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Do praxe jsou naši studenti vybaveni nejenom vysokoškolským diplomem, ale také praktickými znalostmi a zkušenostmi z laboratorního prostředí. V případě zájmu o prohloubení získaných znalostí mohou absolventi magisterského studia pokračovat na doktorském studijním oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Zde jsou zapojeni do výzkumných skupin a podílejí se na reálných výzkumných projektech s výstupy v prestižních publikacích.

Další informace z oboru

Kontakt

katedra materiálového inženýrství a chemie

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.