Project Management and Engineering

Magisterský studijní program
Projektový management a inženýring

Studijní oblasti zahrnují stavební management a oblast finančního řízení, inženýring, projektové řízení
(developer, projektový manažer apod.), oceňování nemovitostí a facility management.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, například:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Máte šanci získat
světově uznávaný
titul MRICS

Absolvování studijního oboru Projektový management a inženýring je díky mezinárodní akreditaci RICS a uzavřené mezinárodní dohodě jedním ze dvou kroků (druhým je praxe v oboru) pro získání světově uznávaného titulu MRICS, kterým se pyšní odborníci v oblasti oceňování nemovitostí a podniků, developmentu a projektového managementu.

Absolventi jsou kvalitně připraveni řešit složité technicko-ekonomické a manažerské problémy ve stavebnictví.

Seznámíme vás s těmi nejlepšími v oboru

Výuka je prokládána přednáškami tuzemských i zahraničních expertů z oblasti developmentu, projektového řízení, vrcholového managementu firem, financování, investování. Součástí výuky jsou exkurze na zajímavé projekty a stavby nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. 

V rámci studia mají studenti bohaté možnosti výjezdů na zahraniční stáže, protože úzce spolupracujeme například se sdružením ASC (Associated Schools of Construction). Studenti se pravidelně úspěšně účastní soutěží ASC a IREC (International Real Estate Challenge) pořádaných v zahraničí.

Uplatnění

Absolventi jsou stavebními odborníky s hlubšími znalostmi managementu a ekonomiky, se širokou možností uplatnění na trhu práce, především v podnikovém managementu, přípravě a realizaci staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, jako manažeři projektů a odborníci na oceňování nemovitostí. Znalosti uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Zadávání diplomových prací probíhá ve spolupráci s významnými stavebními a inženýrskými společnostmi a studenti tak zpracovávají reálná zadání z oblasti managementu, developmentu, investování a oceňování. Na základě pracovních stáží realizovaných během studia mohou u těchto firem také získat perspektivní zaměstnání. Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu Stavební management a inženýring.

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A INŽENÝRING

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.