Water Management and Water Structures

Magisterský studijní obor
Vodní hospodářství a vodní stavby

Tento magisterský studijní obor je určen zejména pro absolventy bakalářské specializace Vodní hospodářství a vodní stavby nebo bakalářské specializace Inženýrství životního prostředí. Naučíte se rozumět základním fyzikálním i moderním technologickým procesům ve vodním hospodářství. Naučíte se je modelovat pomocí špičkových výpočtových prostředků a technik. Dále si například osvojíte schopnosti a vědomosti týkající se správy a řízení vodohospodářských systémů.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje předměty posilující odbornost v následujících oblastech:

Svoji odbornou profilaci v rámci studia řídí student volbou povinně volitelných předmětů.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Flexibilní studijní plán

V rámci studia je možno si individuálně upravit studijní plán volbou 4 specializovaných volitelných předmětů ve dvou semestrech prvním ročníku studia. Profilace nabízí další rozšíření znalostí v oblastech:

Vodohospodářská hala

K prohloubení svých teoretických znalostí i praktických dovedností je možno při práci na diplomové práci či při pomoci na řešení výzkumného projektu využít infrastruktury velké vodohospodářské laboratoře s množstvím experimentálních modelů a zařízení.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v těchto oblastech činnosti: projekční, investorská, realizační, provozní, konzultantská a výzkumná činnost v oboru v tuzemsku i zahraničí.

Odvětví: průmysl, energetika, doprava, zemědělství, životní prostředí

Organizace: státní a soukromé firmy, státní správa, výzkumné organizace

Příklady profesí:

Zakončení a další návaznost studia

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Téma diplomové práce si student vybírá dle svého zvoleného profesního zaměření a po dohodě s vedoucím práce zpravidla na jedné ze 4 vodohospodářských kateder. Úspěšní absolventi se zájmem o vodohospodářský výzkum se mohou přihlásit k pokračujícímu doktorskému studiu specializace v českém nebo anglickém jazyce.

Kontakt

garant studijního programu

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.