Kontakty

Adresa fakulty

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice

Identifikační údaje

IČO:
6840 7700
DIČ:
CZ6840 7700
Datová schránka:
p83j9ee

PR oddělení

Kontakt na pracovníky PR

Děkan fakulty

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. <dekan@fsv.cvut.cz>

Sekretariát děkana

Martina Vavřinová

Tajemník fakulty

Ing. Petr Matějka, Ph.D. <tajemnik@fsv.cvut.cz>

Sekretariát tajemníka

Soňa Vocetková

Právní oddělení

Kontakt na pracovníky právního oddělení

Znalecká činnost

Kontakt na pracovníky referátu znalecké činnosti

Řídicí a správní orgány FSv

Stránka s přehledem řídících a správních orgánů

Děkanát

Stránka s přehledem oddělení děkanátu

Studijní oddělení

Kontakty na referentky studijního oddělení

Informace o přijímacím řízení

Ivana Hofmanová, <uchazec@fsv.cvut.cz>

Zahraniční studenti

Mgr. Jitka Řeháčková, <study@fsv.cvut.cz>

Doktorské studium

Veronika Kabilková