Výstavba fakulty

 

Souhrnný přehled nejdůležitějších akcí 1999:

 • zřízení vzduchotechniky skladů v budově C
 • modernizace hygienického vybavení v 1. sekci, 4. - 6.NP
 • vestavba pro bankomat
 • instalace turniketu v knihovně
 • stavební úpravy v D1096 (přestěhování serverů VIC) a v D2106 v rámci přestavby VIC
 • rekonstrukce skladů hořlavin na šatny sportovních ploch
 • zařízení místnosti B367 pro výuku celoživotního vzdělávání
 • úprava porostů a zeleně v okolí budov fakulty
 • zřízení počítačového sálu s nepřetržitým provozem
 • modernizace posluchárny B379

Plán pro letošní rok 2000:

 • rekonstrukce páteřních rozvodů elektro v budově A - zahájení v nejbližších dnech, realizátorem je firma z Havlíčkova Brodu, předpoklad ukončení prací v červenci 2000.
  Vedení fakulty žádá o shovívavost všech pracovníků fakulty.
 • předání čtyř místností v budově D VICu - v nejbližších dnech budou VICu předány poslední čtyři místnosti v budově D v jedné lokalitě tam, kde má VIC těžiště pracoven.
  Jedná se o 3 místnosti po nájemcích a 1 místnost po Doc. Luxemburkovi, který se přestěhuje do nově zřízené laboratoře K136
 • zřízení laboratoře K136 - stavební činnost provádí Armabeton
 • výstavba modelovny katedry K129 - je vypracován harmonogram tak, aby katedra architektury dostala modelovnu a stačila ji vybavit zařízením k zahájení zimního semestru v září t.r. Vybavení si zajišťuje katedra K129 sama.

Realizace stavebních akcí za předpokladu příznivé finanční situace v letošním roce:

 • rekonstrukce hlavní vrátnice - vybavení na vyšší úrovni včetně toho, že v současnosti již nevyhovující informační monitory budou nahrazeny tabulemi s pohyblivým textovým zařízením
 • rekonstrukce dvou velkých poslucháren B280 a B286 - prostory dostanou klimatizaci a bude v mírném rozsahu přeměněna i dispozice sedadel
 • sanace stropní konstrukce pod svařovnou v budově D - je připraven projekt, tato akce zaujímá prioritní místo před ostatními plánovanými akcemi
 • modernizace hygienických zařízení ve všech budovách fakulty
 • fakulta dostala od rektorátu příslib na účelovou dotaci nákladů pro tuto modernizaci
 • rekonstrukce výměníkové stanice v budově A - touto realizací by se získaly volné prostory, o jejichž využití se zatím neuvažovalo, tato rekonstrukce se plánuje spíše na příští kalendářní rok
 • pokračování v rekonstrukci elektrorozvodů v budovách B a C
 • modernizace poslucháren v budově C - je projektově připravena, tato akce bude vyžadovat vysoké finanční náklady

 

Pozn.: Informace jsou převzaté ze zápisu grémia děkana konaného dne 24.ledna 2000