Členové Akademického senátu FSv - funkční období 2017 - 2019

 

Předseda:    Pazderka Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Místopředseda (zaměstnanecká komora):    Wald František, prof. Ing. CSc.
Místopředseda (studentská komora):    Bouška Robert, Ing. arch.
Tajemník:    Kašpar Jan, Ing. arch., Ph.D.

 

Komora akademických pracovníků AS FSv

Bubeník František, doc. RNDr., CSc.
Cajthaml Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Dočkal Martin, Ing., Ph.D.
Chalupa Michal Ing.
Jíra Aleš Ing., Ph.D.
Kašpar Jan, Ing. arch., Ph.D.
Košatka Bedřich, doc. Ing. CSc.
Litoš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Matějka Petr, Ing., Ph.D.
Pazderka Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Polák Michal, prof. Ing., CSc.
Pollert Jaroslav, prof. Ing. Ph.D.
Pospíšil Jiří, prof. Ing., CSc.
Pruška Jan, doc. Dr. Ing.
Vašková Jitka, doc. Ing. CSc.
Vébr Ludvík, doc. Ing., CSc.
Vejmelková Eva, doc. Ing., Ph.D.
Wald František, prof. Ing. CSc.

 

Studentská komora AS FSv

Místnost studentské komory AS se nachází v D2096, telefon 2 2435 4689, schránka v podatelně (AS - studenti).

Bouška Robert, Ing. arch.
Fíla Jiří, Ing.
Franek Ondřej Ing.
Hána Tomáš, Ing.
Hlavatá Veronika, Bc.
Kučera Patrik
Laiblová Lenka, Ing.
Mára Michal, Ing.
Maroušková Aneta, Ing.
Najmanová Hana, Ing.
Vlach Tomáš, Ing.
Ženíšek Michal, Ing.

Pro vyhledání studentů se musíte přihlásit do Stavnetu