DĚKAN FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

si dovoluje pozvat všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia na

 

IMATRIKULACI

 

při níž budou slavnostně přijati za členy akademické obce fakulty

 


 

Imatrikulace se koná v pondělí 8. 10. 2018

v aule Betlémské kaple v Praze 1 na Starém Městě

 

od 13.30 hod.pro studenty studijních programů

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – PARALELKA J

STAVITELSTVÍ

CIVIL ENGINEERING

 
od 15.00 hod.pro studenty studijního programu

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – PARALELKA I

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

 


Program:

Imatrikulační projev děkana fakulty
Imatrikulační slib studentů
Projev předsedy Akademického senátu fakulty
Koncertní skladba

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan                          

 

Výuka prvních bc. ročníků je v den imatrikulace zrušena.

Studenty prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu 15 minut před zahájením své imatrikulace.

Imatrikulace je volně přístupná veřejnosti.