DĚKAN FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

si dovoluje pozvat všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia na

 

IMATRIKULACI

 

při níž budou slavnostně přijati za členy akademické obce fakulty

 


 

Imatrikulace se koná v pátek 4. 10. 2019

v aule Betlémské kaple v Praze 1 na Starém Městě

 

od 9.00 hod.pro studenty studijních programů

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – PARALELKA J

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

CIVIL ENGINEERING

 
od 10.30 hod.pro studenty studijního programu

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – PARALELKA I

STAVITELSTVÍ

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

 


Program:

Imatrikulační projev děkana fakulty
Imatrikulační slib studentů
Projev předsedy Akademického senátu fakulty
Koncertní skladba

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan                          

 

Studenty prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu 15 minut před zahájením své imatrikulace.

Imatrikulace je volně přístupná veřejnosti.

Výuka prvních bc. ročníků je v den imatrikulace zrušena.