Program Architektura a stavitelství

 

Konzultační hodiny
proděkanky pro pedagogickou činnost prof. Ing. arch. Ing. Zuzany Peškové, Ph.D.

ve zkouškovém období zimního semestru 2018/19 jsou ve
čtvrtek 10. 1. od 14.00 do 15.00
středu 16. 1. od 13.00 do 14.00
úterý 22. 1. od 14.00 do 15.00
čtvrtek 24. 1. od od 14.00 do 15.00
úterý 29. 1. od 14.00 do 15.00
čtvrtek 7. 1. od 14.00 do 15.00
vždy v D-2113
nebo individuálně na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz)

Zahraniční stáže
Vyřizuje doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ve středu od 13.30 do 15.00 nebo na základě předchozí e-mailové dohody individuálního termínu (kosatka@fsv.cvut.cz)

 

Informace programu Architektura a stavitelství:

 

Státní závěrečné zkoušky:

 • Přihláška k DP studentů programu Architektura a stavitelství    DOC ; PDF
 • Všichni diplomanti zaměření Architektura a stavitelství využívají konzultací kolegů z KPS a TZB, ze statiky si volí mezi konzultantem na ocelové/dřevěné konstrukce (ODK) nebo betonové/zděné konstrukce (BZK).
  Studenti zaměření Architektura a urbanismus mohou též těchto konzultantů využít, ale není to povinnost.
  Pokud "papírovou" přihlášku k diplomní práci na studijní oddělení do konce zápisů student nepodá a zapíše se pouze elektronicky do KOSu
  - budou přiděleni všichni konzultanti (KPS, TZB, BZK, ODK), pokud si zapisuje diplomní práci na katedře architektury,
  - nebude přidělen žádný konzultant pro oblast KPS, TZB, BZK, ODK, pokud si zapisuje diplomní práci na katedře urbanismu a územního plánování.
  Seznam se jmény přidělených konzultantů pro jednotlivé profese bývá zveřejněn do 3. výukového týdne příslušného semestru.

 

Formuláře studijního oddělení