Program Stavební inženýrství

Informace oborů:

Konstrukce pozemních staveb:
Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v zimním semestru ak. roku 2020/21
Konzultanti pro diplomanty v ZS 20/21 - obor C - nové 6.10.2020
Přihláška k DP studentů oboru C    DOC ; PDF
Specifikace zadání    DOC ; PDF

Konstrukce a dopravní stavby:
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Vodní hospodářství a vodní stavby
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Inženýrství životního prostředí
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Projektový management a inženýring:

Materiálové inženýrství:
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Stavební management:
Studenti oboru N vkládají DP do IS KOS dle pokynů katedry 126.

Příprava, realizace a provoz staveb:
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Integrální bezpečnost staveb:
Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v zimním semestru ak. roku 2020/21
Konzultanti pro diplomanty v ZS 20/21 - obor Q - nové 6.10.2020
Přihláška k DP studentů oboru Q    DOC ; PDF
Specifikace zadání    DOC ; PDF