Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Info Mgr student SZZ El. přihlašování Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Elektronické přihlašování k magisterské SZZ v IS KOS – termíny, postup studenta

 

Termín pro přihlášení k SZZ:viz časový plán akademického roku
Podmínka přihlášení k SZZ: splnění celého studijního plánu studia
Postup v IS KOS: Odkaz „Státní zkoušky", dále volba "Státní závěrečné zkoušky" k "Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku"

 

Postup v případě, že k datu uzávěrky přihlášek student

 • SPLNIL celý studijní plán – platí přihlášení v IS KOS
  • nepoužívat tlačítko v poli "Kontrola splnění podmínek pro SZZ" - je vypnuté
  • v poli "Termíny SZZ" se v prvním sloupci "Datum konání" zobrazuje příslušné období SZZ, tj. při přihlašování v ZS únor, přihlašování v LS červen. V posledním sloupci "Akce" se zobrazuje "Přihlásit"
  • kliknout na "Přihlásit" – řádek změní barvu na zelenou a v předposledním sloupci "Přihlášen" se zobrazí "ANO"

  Tímto je student přihlášen k SZZ příslušného semestru a akademického roku.
  Konkrétní datum konání SZZ určuje studentovi katedra, na které student zapsal DP, datum je zveřejněno studentovi v IS KOS.

  Do data uzávěrky přihlášek může student přihlášení zrušit a opakovaně se zase přihlásit.
  Stav přihlášení nelze po datu uzávěrky v IS KOS měnit.

  Okruhy SZZ jsou uvedeny ve studijním plánu příslušného studijního oboru. V případě, že obor obsahuje volitelné okruhy SZZ, provede student volbu okruhu při přihlašování k SZZ v IS KOS.

   

 • NESPLNIL celý studijní plán – platí přihlášení na studijním oddělení
  Nesplní-li student studijní plán do stanovené uzávěrky přihlašování v IS KOS, musí se poté dostavit k přihlášení k SZZ na studijní oddělení den po uzávěrce termínu, který je uveden v časovém plánu ak. roku.

  Bez splnění studijního plánu se student k SZZ v IS KOS nemůže přihlásit.

  Ve formuláři "Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku" se automaticky zobrazí:
  "Pro přístup do formuláře nemáte splněny všechny podmínky" + důvody nesplnění podmínek, např.: "Neplněno: dosaženo jen 60 kreditů ze studijního plánu, požadováno 90 kreditů". (Tato podmínka 90 kreditů bude např. později splněna udělením zápočtu z DP).

 


aktualizováno květen 2017
studijní oddělení FSv ČVUT

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 31. května 2017, 09:49  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz