Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Budovy a prostředí

Obor Budovy a prostředí

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce:
K124     Konstrukce budov
K125     Technická zařízení budov

 

Konstrukce budov

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zahrnovat všeobecný odborný přehled v problematice konstrukcí budov.

 

Technická zařízení budov

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zahrnovat všeobecný odborný přehled v problematice technických zařízení budov.