Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie

Specializace Geomatika

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Geomatika

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Obsahem zkoušky jsou znalosti z obecného teoretického základu, teorie grafů, numerická matematika a statistika. Relační databáze, jazyk SQL, návrh a normalizace databáze, skriptovací jazyky, objektové programování a návrhové vzory. Aplikace fotogrammetrie v geoinformatice, fyzikální principy DPZ, druhy radiometrů a skenerů, družicová měření DPZ. Vektorový a rastrový model prostorových dat, topologický data, zdroje dat pro databázi GIS, funkční nástroje GIS, jmenovitě softwarové produkty ArcGIS. Znalosti z oboru technické, teoretické a inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a fotogrammetrie. Kartografická zobrazení a mapová díla. Distribuované zpracování geoinformací, webové služby a softwarové nástroje pro publikování map a geodat na internetu.