Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství

Obor Konstrukce a dopravní stavby

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce:
K132, K133, K134     Mechanika a inženýrské konstrukce
K135, K136, K137     Geotechnika a dopravní stavby

 

Mechanika a inženýrské konstrukce

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy statické a dynamické analýzy konstrukcí, zakládání staveb, navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí.

 

Geotechnika a dopravní stavby

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy geotechniky, navrhování podzemních, silničních a železničních staveb.