Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství

Obor Příprava, realizace a provoz staveb

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Příprava, realizace a provoz staveb

Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku: příprava a řízení projektů (metody), technologické postupy a časové plánování, POV, DIO, DIR, řízení a kontrola jakosti ve stavebnictví, BOZP ve stavební firmě, řízení správy, provozu a údržby staveb.