Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství

Obor Stavební management

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Stavební management

Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku: kalkulací a nabídek, přípravy a řízení staveb, ekonomiky podniku, managementu podniku, finančního řízení a investování.