Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství

Obor Projektový management a inženýring

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Projektový management

Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška bude podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku: projektového managementu, financování, inženýringu, developmentu, facility managementu.