Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství

Obor Integrální bezpečnost staveb

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

1 okruh podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce:
K124               Požární bezpečnost
K125               Aktivní požární ochrana budov
K133, K134     Pasivní požární ochrana budov

 

Požární bezpečnost

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením na teorie modelování a navrhování kompletačních konstrukcí.

 

Aktivní požární ochrana budov

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením na teorie modelování a navrhování požárně technických zařízení budov.

 

Pasivní požární ochrana budov

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy požární prevence, represe, legislativy a ochrany životního prostředí se zaměřením na teorie modelování a navrhování nosných konstrukcí vystavených požáru.