Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Inteligentní budovy

Obor Inteligentní budovy

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Inteligentní budovy

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Předmětem zkoušky jsou znalosti z problematiky inteligentních budov se zaměřením na koncepční rozhodování a integrované řešení v environmentálních a energetických souvislostech.