Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie

Obor Geodézie, kartografie a geoinformatika

 

2 povinné okruhy

 

Povinné okruhy:Inženýrská geodézie - - garant K154
Geomatika - - garant K155