Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Bakalářský studijní program Stavitelství

Obor Realizace pozemních a inženýrských staveb

 

1 okruh povinný + 1 okruh podle zaměření

 

Povinný okruh:Technologie a příprava staveb - - garant K122
 
Volitelné okruhy: 
Zaměření PSRealizace pozemních staveb - - garant K124, zkouší též K133, K134
Zaměření DSRealizace dopravních staveb - - garant K136, zkouší též K137
Zaměření VSRealizace vodohospodářských staveb - - garant K143, zkouší též K141, K142