Složení pedagogických rad pro jednotlivé studijní programy a obory bakalářského a magisterského studia

 

Bakalářský a magisterský studijní program - Stavební inženýrství

Konstrukce pozemních staveb -- bakalářský a magisterský obor
Konstrukce a dopravní stavby -- bakalářský a magisterský obor
Vodní hospodářství a vodní stavby -- bakalářský a magisterský obor
Inženýrství životního prostředí -- bakalářský a magisterský obor
Management a ekonomika ve stavebnictví -- bakalářský obor
Materiálové inženýrství -- bakalářský a magisterský obor
Příprava, realizace a provoz staveb -- bakalářský a magisterský obor
Projektový management a inženýring -- magisterský obor
Stavební management -- magisterský obor
Požární bezpečnost staveb -- bakalářský obor
Integrální bezpečnost staveb -- magisterský obor

 

Bakalářský studijní program - Stavitelství

Stavitelství -- bakalářský studijní program

 

Bakalářský a magisterský studijní program - Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie -- bakalářský a magisterský program

 

Bakalářský a magisterský studijní program - Architektura a stavitelství

Bakalářský a magisterský studijní program - Civil Engineering

Building Structures -- bakalářský a magisterský obor

 

Magisterský studijní program - Budovy a prostředí

Budovy a prostředí -- magisterský obor

Magisterský studijní program - Inteligentní budovy

Inteligentní budovy -- magisterský program

  

bakalářský a magisterský program Geodézie a kartografie

Předseda:
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - K155
Členové:
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - K155
prof. Ing. Lena Halounová, CSc. - K155
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - K155
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - K154
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - K154

 


magisterský studijní obor Budovy a prostředí
magisterský studijní program Inteligentní budovy

Předseda:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
Členové:
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - K125
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - K125
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - K124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124

 


bakalářský a magisterský studijní program Architektura a stavitelství

Předseda:
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - K129
Členové:
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - K129
doc. Ing. arch. Luboš Knytl - K129
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - K124
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - K132

 


bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb
magisterský studijní obor Integrální bezpečnost staveb

Předseda:
prof. Ing. František Wald, CSc. - K134
Členové:
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - K125
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - K132
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - K124
Ing. Radek Štefan, Ph.D. - K133

 


bakalářský studijní program Stavitelství

Předseda:
Ing. Rostislav Šulc. Ph.D. - K122
Členové:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš - K134
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - K124
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - K142
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
Ing. Martin Tipka, Ph.D. - K133
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136

 


bakalářské a magisterské studijní obory Konstrukce pozemních staveb, Building Structures

Předseda:
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
Členové:
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - K132
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. - K134
Ing. Jan Salák, CSc. - K135
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - K123

 


bakalářský a magisterský studijní obor Konstrukce a dopravní stavby

Předseda:
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
Členové:
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - K137
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - K134
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. - K133
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136

 


bakalářský a magisterský studijní obor Materiálové inženýrství

Předseda:
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123
Členové:
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. - K123
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K132, K210

 


bakalářský studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví,
magisterské studijní obory Projektový management a inženýring, Stavební management

Předseda:
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
Členové:
Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - K126
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126

 


bakalářský a magisterský studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb

Předseda:
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
Členové:
doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. - K124
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - 123
doc. Ing. Karel Papež, CSc. - K125
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - K122
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - K122
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - K133

 


bakalářský a magisterský studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby

Předseda:
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
Členové:
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141

 


bakalářský a magisterský obor Inženýrství životního prostředí

Předseda:
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - K143
Členové:
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
Ing. Václav Jetel, Ph.D. - K127
RNDr. Jana Tourková - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. - K143