Bakalářský studijní program Civil Engineering
Obor Building Structures

 

Studijní plány 2018/19
1.a 4.ročník - PDF ; Excel ; HTML
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
povinně volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel
volitelné předměty (bc) - PDF ; Excel
volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel

Studijní plány 2017/18
1.až 4.ročník - PDF ; Excel
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
Povinně volitelné předměty bc. oboru D
povinně volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel
volitelné předměty (bc) - PDF ; Excel
volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel

Studijní plány 2016/17
1.až 4.ročník - PDF ; Excel
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
Povinně volitelné předměty bc. oboru D
povinně volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel
volitelné předměty (bc) - PDF ; Excel
volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel

Studijní plány 2015/16
1.až 4.ročník - PDF ; Excel
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
povinně volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel
volitelné předměty (bc) - PDF ; Excel
volitelné cizí jazyky - PDF ; Excel