Magisterský studijní program Stavební inženýrství
Obor Konstrukce pozemních staveb

 

Studijní plány 2018/19:
doporučený studijní plán - PDF ; Excel ; HTML
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
volitelné předměty (mgr) - PDF ; Excel
volitelné předměty katedry jazyků - PDF ; Excel

Studijní plány 2017/18:
doporučený studijní plán - PDF ; Excel
tematické okruhy státní závěrečné zkoušky - ZDE
volitelné předměty (mgr) - PDF ; Excel
volitelné předměty katedry jazyků - PDF ; Excel