Studijní plány

Kompletní studijní plány všech programů a oborů jsou v tzv. Bílé knize

 

Bakalářské programy:

Stavební inženýrství

Bakalářský studijní program - 4letý

Studijní plán programu Stavební inženýrství

  • 1. a 2. ročník - varianta I ; varianta J
    Vzhledem ke kapacitě výukových místností jsou studenti tohoto studijního programu rozděleni do 2 paralelních skupin (variant) označovaných I a J, které mají rozdílný rozvrh. Studijní plány obou skupin jsou totožné. 1. a 2. ročník programu Stavební inženýrství není členěn do oborů, studijní plán je členěn do oborů ve 3. a 4. ročníku - viz níže.

Studijní obory:

Stavitelství

Bakalářský studijní program - 4letý

Geodézie a kartografie

Bakalářský studijní program - 3letý

Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program - 4letý

Civil Engineering

Bakalářský studijní program - 4letý

Studijní obor:

 

Magisterské programy:

Stavební inženýrství

Magisterský studijní program - 1,5letý

Geodézie a kartografie

Magisterský studijní program - 2letý

Architektura a stavitelství

Magisterský studijní program - 2letý

Civil Engineering

Magisterský studijní program - 1,5letý

Studijní obory:

Budovy a prostředí

Magisterský studijní program - 1,5letý

Studijní obor:

Inteligentní budovy

Magisterský studijní program - 2letý

Studijní obor: