Poplatky spojené s bc. a mgr. studiem

 

1.   Poplatky za delší studium

Informace o výši poplatku, související legislativě a odvolacím řízení zveřejňuje Rektorát ČVUT na svých webových stránkách -- výše poplatku viz odstavec "Doporučení".
Pro zjištění konkrétní výše poplatku v rektorátem zveřejněných dokumentech je nutný tento údaj "koeficient ekonomické náročnosti studijních programů": Všechny bc. a mgr. studijní programy FSv - kromě programu Architektura a stavitelství - mají koeficient ekonomické náročnossti 1,65.
Bc. a mgr. studijní program Architektura a stavitelství má koeficient ekonomické náročnosti 2,25.

Písemné rozhodnutí o vyměření poplatku je vystavováno na fakultě. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí se předává na studijní oddělení fakulty.

S případnými dotazy se mohou studenti obracet na studijní oddělení fakulty.

 

2.   Poplatky za studium studijních programů v cizím jazyce

Příloha č. 5 Statut ČVUT