Poplatky spojené s bc. a mgr. studiem

Poplatky za delší studium

Informace zveřejňuje Rektorát ČVUT pro jednotlivé akademické roky.
Písemné rozhodnutí o vyměření poplatku vystavuje studentům Rektorát ČVUT, odbor pro studium a studentské záležitosti, Zikova 4, Praha 6 (vedoucí odboru Ing. Dana Dubnová).
S případnými dotazy se mohou studenti obrace také na studijní oddělení fakulty.

 

Poplatky za studium studijních programů v cizím jazyce

Příloha č. 5 Statut ČVUT