Poplatky spojené s bc. a mgr. studiem

 

1.   Poplatky za delší studium

Informace o výši poplatku, související legislativě a odvolacím řízení zveřejňuje Rektorát ČVUT na svých webových stránkách -- výše poplatku viz odstavec "Doporučení".

Písemné rozhodnutí o vyměření poplatku je vystavováno na fakultě. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí se předává na studijní oddělení fakulty.

S případnými dotazy se mohou studenti obracet na studijní oddělení fakulty.

 

2.   Poplatky za studium studijních programů v cizím jazyce

Příloha č. 5 Statut ČVUT