Studijní programy


Bakalářské programy:

 

Program Stavební inženýrství:

studijní plán do ak. roku 2018/19 včetně

studijní plán od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Stavitelství:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Geodézie a kartografie:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Architektura a stavitelství:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Civil Engineering:

 Magisterské programy:

 

Program Stavební inženýrství:

 

Program Geodézie a kartografie:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Architektura a stavitelství:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Civil Engineering

 

Program Budovy a prostředí:

 

Program Inteligentní budovy: