Studijní programy


Bakalářské programy:

 

Program Stavební inženýrství:

studijní plán do ak. roku 2018/19 včetně

studijní plán pro zahájení studia v ak. roce 2019/20

studijní plán od ak. roku 2020/21

 

Program Stavitelství:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Geodézie a kartografie:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Architektura a stavitelství:

akreditovaný do ak. roku 2018/19 včetně

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Civil Engineering:

akreditovaný do ak. roku 2019/20 včetně

akreditovaný od ak. roku 2020/21 včetně

 Magisterské programy:

 

Program Stavební inženýrství:

 

Program Integrální bezpečnost staveb:

akreditovaný od ak. roku 2020/21

 

Program Geodézie a kartografie:

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Architektura a stavitelství:

akreditovaný od ak. roku 2019/20 včetně

 

Program Civil Engineering

 

Program Budovy a prostředí:

 

Program Inteligentní budovy:

akreditovaný do ak. roku 2019/20 včetně

akreditovaný od ak. roku 2020/21

 

Program Water and Environmental Engineering:

akreditovaný od ak. roku 2020/21