Magisterský studijní program Inteligentní budovy
Obor Inteligentní budovy

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru X

Tematické okruhy k SZZ

Předměty ak. roku 2020/21:

2. ročník
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Nový mezifakultní dvouletý magisterský studijní program je vyučován na fakultách stavební, strojní a elektrotechnické ČVUT v Praze a je určen pro nadané studenty se zájmem o problematiku inteligentních budov. Studenti absolvují 3 povinné předměty na každé ze zúčastněných fakult doplněné o výběr z volitelných předmětů, projekty a výuku v laboratořích. Bližší informace na www.ib.cvut.cz

 

Master study programme Intelligent Buildings
Branch of study Intelligent Buildings

The new interfaculty study programme leading to the Master´s degree is offered at the Faculty of Civil, Mechanical, and Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague. It has been designed to meet the needs of talented students interested in the issue of intelligent buildings. Students will take three obligatory courses at each of the faculties, and will select from a choice of optional courses. In addition, they will attend design project and lab courses. For more information, see www.ib.cvut.cz

Admission procedure
The admission procedure will take place at all the participating faculties and each will be organized as an individual interview.