Proděkanka pro pedagogickou činnost

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
1. a 2. ročníky bakalářského studijního program "Stavební inženýrství"
bakalářský studijní program "Stavitelství"

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb"
bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures"
bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb"
magisterský studijní obor "Integrální bezpečnost staveb"
magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství"
magisterský studijní obor "Budovy a prostředí"
magisterský studijní obor "Inteligentní budovy"

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby"

doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
bakalářský a magisterský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví"
bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb"
magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring"
magisterský studijní obor "Stavební management"

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí"
bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
bakalářský a magisterský studijní obor "Architektura a stavitelství"

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
bakalářský studijní obor "Geodézie, kartografie a geoinformatika"
bakalářský studijní obor "Územní informační systémy pro veřejnou správu"
bakalářský studijní obor "Metrologie v geodézii a strojírenství"
magisterský studijní obor "Geodézie a kartografie"
magisterský studijní obor "Geomatika"

 

Informace proděkanů